Yrken inom programmering

IT-världen utvecklas fortfarande och väldigt snabbt. Efterfrågan på IT-specialister ökar från dag till dag på grund av utvecklingshastighet på detta fält. Vad som är ännu mer intressant, för några år sedan om en IT-person var på plats, betydde det att personen var ansvarig för varje IT-relaterat ämne i det givna företaget. Nu har det förändrats. IT-världen har vänt sig mot specialisering och hårda färdigheter. Det betyder att applikationsutvecklare inte nödvändigtvis vet hur man konfigurerar nätverksmiljön och tvärtom.

IT-grenen blev så bred och djup att en enda person helt enkelt inte kan ha hela den kunskapen som behövs för att vara expert på alla områden. Samma regel gäller även för mer specifika IT-fält. När det gäller programmering gick specialiseringen så långt, att om vissa programmerare är specialiserade på ett visst språk – låt oss säga Java – så kommer de helt enkelt inte att kunna programmera i andra språk som t.ex C ++ utan att spendera månader på att lära sig det. Hela konceptet med programmering är liknande för alla programmeringsspråk men dess användningsområde och syntax gör att utvecklare behöver många månader för att bli proffs på nytt programmeringsspråk.

Uppdelning av yrken

Programmering blir mer och mer populär idag. Det är mycket lukrativt yrke och många börjar lära sig att bli en heltidsutvecklare. Man måste komma ihåg att det inte bara finns en inlärningsväg. Man ska ta reda på vilken del av programmeringen som är mest intressant att välja rätt sätt.

programmering

Yrken inom programmering består av: back-end positioner, front-end positioner och full-stack positioner. Front-end ansvarar för den visuella aspekten av programmering, användarupplevelsen och generellt sett om hur applikationen eller webbplatsen ser ut. Människor som arbetar inom detta område har mer känsla av stil och mindre analytisk förståelse för världen. Back-end-programmering å andra sidan är ansvarig för alla processer som sker under. När man till exempel klickar på knappen på en webbplats är back-end-utvecklare ansvariga för att den ska fungera. Tack vare deras kod finns det en begäran som skickas till servern som validerar den och skickar tillbaka till den givna datorn. Back-end positioner anses vara mer avancerade och krävande. Den tredje, Full-stack-utvecklaren är helt enkelt en kombination av dessa två. De är mer populära i mindre företag som inte har råd att anställa båda typerna av programmerare eller helt enkelt deras projekt är för små för att göra det.

Mest populära programmering yrken

Det mest populära programmeringsspråket i världen är för närvarande Javascript, Java och Python. Front och back-end-utvecklare som letar efter möjligheter inom dessa områden är mest önskvärda. Själva utvecklare är dock inte de enda som jobbar inom programmering. Det finns också många positioner relaterade till så kallad testning. Manuella och automatiska testare ansvarar för att testa koden skriven av programmerare. De gör det antingen manuellt eller skriver sina egna små program för att testa koden och dess funktionalitet. Därefter sammanfattar de sina resultat och skickar tillbaka till utvecklare som sedan fixar problemen som testare hittade. Tack vare de, kan programmen förbättras och man inte hamnar i konstiga situation när man använder nya applikationer.