Uppbyggnad av en webbdesign

Webbdesign är mycket mer än just bara hur en hemsida ser ut. När det kommer till uppbyggnad av en webbdesign så använder man sig av märkspråk vilket jag förklarar mer om i denna artikel. Det finns även en hel egen artikel på denna sida som handlar om märkspråk. En webbdesign är faktiskt en komplicerad process, så pass komplicerad att man kan utbilda sig till just webbdesigner och ha det som sitt yrke. När man byggt upp en hemsida så måste den också underhållas vilket inte får glömmas bort.

Grundläggande steg

För att en hemsida eller annat ska se ut på det sätt som kunden, eller en själv, vill så måste man ge den en grafisk design. För att kunna göra detta så måste man använda sig av märkspråk. Märkspråk är en form av kod som är i text. I denna kod så ges instruktioner till systemet om hur hemsidan ska presenteras. Vilken färg som ska vara vart, vilken stil texten ska presenteras i och vilken storlek de olika delarna ska ha bestäms allt med hjälp av denna textkod som kallas för märkspråk. När man gör en grafisk design av en hemsida så måste man först och främst bestämma storlekar, färgskalor, typografi och kort och gott allt som har med utseendet av hemsidan att göra. För en webbdesigner så kommer detta enkelt och ofta så arbetar man utifrån en kunds önskemål. När det gäller företag som anlitar en firma för att skapa företagets webbdesign så arbetar man heller inte ensam. Det vanligaste är då att en webbdesigner tar hand om en del av uppbyggnaden och sedan lämnar man över till nästa webbdesigner som fortsätter med nästa del. Detta görs då man tycker att den uppdelningen gör så att webbdesignern kan fokusera på den del som den är bäst på men man ska veta att de flesta webbdesigners kan göra alla delar själv. Processen att skapa en webbdesign är dock inget man gör på en eftermiddag och därför kan det vara skönt att inte ta hand om det hela själv.

Webbdesign och webbutveckling är två helt skilda saker

Att dessa två ovan nämnda är helt skilda saker är det inte många som vet. Men varför skulle vi annars ha två olika yrken, en som heter webbdesigner och en som heter webbutvecklare? En webbdesigner tar hand om designen på hemsidan från steg ett. Det är webbdesigners roll, sedan kan de ofta mycket mer såsom att arbeta med system som gör hemsidan mer användarvänlig och så. En webbutvecklare är en mer avancerad form av yrke. En webbutvecklare programmerar och utvecklar hemsidor och kan liksom webbdesignern designa en hemsida. En webbutvecklare är som steget över webbdesignern då webbutvecklaren kan mer om programmen i bakgrunden som styr hemsidan. Kort sagt kan man säga att webbdesignern kodar och designar medans webbutvecklaren programmerar och utvecklar. Om inte utvecklaren hade programmerat hemsidan från första början hade exempelvis inte designerns märkspråk fått den önskade effekten. Uppbyggnaden av en webbdesign är en mer komplicerad process än man kan tro. Därför är det tur att vi har de yrkesgrupperna som är experter inom området.

Webbdesign och webbutveckling är två helt skilda saker