Responsiv Webbdesign

I en digitaliserad värld som denna, ser vi att fler aktörer väljer att röra sig mot E-handel framför traditionell handel. Det är en handel som förenklar för företagen att skapa sig en global kundkrets och i samma veva krävs det ett användarvänligt gränssnitt för att marknadsföra sin produkt. Vi ser även att kunder idag inte enbart handlar genom sina datorer utan väljer att handla med mobiler och surfplattor t ex. Detta ställer högre krav på hemsidor och i samband med detta har begreppet Responsiv webbdesign fortsatt att vara ett av de hetaste begreppen i branschen just nu.

Responsiv webbdesign är inte ett enskilt ting utan snarare en metod som förenklar för användaren att nyttja alla sina besöksenheter och få samma starka upplevelse oavsett vilken apparat de väljer att navigera med.

Användarvänlighet i all ära men det finns en stark konkurrensfördel för företag med att ha en responsiv hemsida och detta manifesterar sig i marknadsföringen kring hemsidan. Är du t ex en konsthandlare så vill du att potentiella kunder direkt ska kunna få en överblick över vad du har att erbjuda samt ett adaptivt gränssnitt som kan sköta övergången mellan utbud och köp på ett transparent sätt.

Liknande tankar har florerat länge inom branschen men mannen bakom begreppet är webbdesignern Ethan Marcotte som via en artikel från 2010 förmedlade en alternativ strategi kring webbutveckling. Hans vision innehåller tre grundbultar:

  • Fluid grid, att hemsidan anpassas i bred beroende på vilken enhet besökaren nyttjar.
  • Fluid images, förmågan att kunna skala bilder i fri skala utefter behov.
  • Media queries, frågeställningar via hemsidan som är menade att ställa in gränssnitt utefter användarens skärmbredd samt upplösning. Detta är kritiskt för att kunna anpassa hemsidor utefter t ex vilken mobil användaren nyttjar.

Framtiden

Responsiv webbdesign är något som ständigt utvecklas och idag manifesterar det sig i två centrala fokuspunkter utefter vad användaren ställer för behov på utvecklaren. Utvecklarna kan välja att skapa en hemsida som främst riktar sig mot mobiler och surfplattor och där vi ser vi att tidningar är en stor nyttjare av denna teknik för att kunna vara så tillgängliga som möjligt. Denna teknik kallas Mobile first. För e-handlare och främst klädeskedjor ser vi snarare välja att anpassa deras design utefter deras produkter för att tydligt kunna förmedla visuellt sitt utbud och förenkla betalningslösningar. Denna teknik kallas för Content first.

Det finns många fördelar med denna utveckling men det finns en baksida till det hela.
I och med att processen i sig är väldigt komplex och kräver ständig förändring så elimineras hela det klassiska sättet att jobba där designer och utvecklare lämnar över projekt till varandra. Det formas istället gråzoner där en symbiotisk lösning behövs. Man kan även undra över huruvida behovet för responsiv webbdesign kommer ställa sig gentemot appar.  Detta då många istället väljer att fokusera på att utveckla sina appar och anammar en mer funktionell hemsida än en adaptiv.

I dagsläget kan man se detta som en framtidslösning som fortfarande kräver en viss innovation men som tillför trygghet samt kontinuitet i webbutvecklingen.