Programmering i skolan

Programmering i skolan

Programmering i skolan är någonting som är relativt nytt, man la till det i läroplanen år 2018. Men pga undervisning i programmering och digital undervisning blir det stor osäkerhet hos lärarna då kompetensen inte finns hos varken lärare eller rektorer. Innan man började lära ut programmering så trodde många barn att den digitala tekniken var något “magiskt”.

Varför är det så bra att lära sig?

Jo det är viktigt och bra att lära sig eftersom att samhället blir mer och mer digitaliserat och barn i åldern mellan 11 och 19 år använder datorer och mobiltelefoner varje dag för att spela spel eller se på film, dessutom behöver man förbereda barn och ungdomar inför framtiden när dom ska söka jobb och sen vidare ut på arbetsplatser. Man får större chans att få ett jobb om man har kunskaper inom den digitala delen, det öppnar alltså många olika dörrar och vägar inom yrkeslivet förutom som programmerare men just yrket programmerare är ett utav det populäraste yrket i Sverige just nu.Så även om man inte ska jobba som programmerare så är det viktigt att barn och ungdomar får lära sig att man kan påverka samhället genom koder på datorn, det är alltså viktigt att man lär ut att det är människor som sitter och styr det digitala.

Varför är det så bra att lära sig?

Varför är det så bra att lära sig?

Men det skulle behöva föras in mer digitalisering i läroplanen och för att lärarna ska kunna bli mer säker i att lära ut i dom digitala ämnena så håller skolverket kurser som dom ska erbjuda lärarna för att ge dom chansen att utveckla sig i sitt lärande, dessvärre så är det inte så många lärare som anmäler sig till dom platser som finns i dessa kurser och skolverket tror att det kan blir en utmaning att få ut kunskap till olika skolor. Barn och ungdomar använder datorer eller surfplattor för att hitta information till sina uppgifter i olika ämnen och dessutom finns det olika spel som också kan användas inom lärande. Ett annat sätt att låta barn och ungdomar prova på programmering är att gå en gratis kurs via internetstiftelsen där det anordnas kostnadsfria kurser inom programmering, varje höst anordnas det kurser för att lära sig att koda och det är ett EU – initiativ.

Internetstiftelsen har i samarbete med yrkesverksamma lärare tagit fram lektionspaket som t.ex matte och teknik för att underlätta undervisningen för andra lärare, dessutom så anordnar dom fortbildningsdagar för lärare inom programmering och digital kompetens och allt annat för att både vuxna och unga ska våga och vilja och framför allt för att dom ska kunna utvecklas inom digital kompetens. Men det är inte Sverige som va först med att ta in digitaliseringen och programmeringen i läroplanen utan det är faktiskt andra Eu – länder som va först med det och först år 2018 när man sett att det har funkat bra i andra länder så började Sverige plocka in dom ämnena i läroplanen för att det ska bli lättare och roligare att förbereda barn och ungdomar för framtiden.