Pencil project

Pencil project är byggd för att tillhandahålla ett open-source GUI prototypverktyg som ska vara lätt att använda och installera, för att definiera dina koder exakt som du vill ha dem.

Man ska använda denna Pencil för att bygga modeller, skapa stenciler och mallar, på alla nivåer och dimensioner.

Det finns en mycket ingående handledning om hur man ska använda Pencil project. Bland annat med introduktion, tips och tricks och mera, på deras officiella hemsida.

Pennan har funnits sedan november 2015 och har efter det kommit i fler nya, uppdaterade versioner allt efter som tiden har gått. Från versionen 2.0.2 kommer pennan inbyggt med Android och IOS UI-stenciler förinstallerat.

Pencil är utformad efter de olika operativsystem som finns, och man måste därför ladda ner den som passar till just din dator. Detta kan ställa till det lite om du använder olika operativsystem privat och på arbetet.

Man kan uppdatera Pencil project under natten, tack vare att verktyget allt eftersom uppdateras med nya funktioner. Ha dock i åtanke att detta sker på egen risk, då uppdateringarna sker automatiskt.

Kommande utveckling

De pågår nu en utveckling av att kunna skapa, förbereda och genomföra filexporter, så kallade exportmallar. Detta kommer snart bli tillgängligt.

Pennan är byggt i Mozilla och kan enkelt läggas till i din Firefox som ett tillägg, så att du lätt kan komma åt den när du behöver den.

För att hjälpa Stencil-utvecklare att definiera hur innehållet i formler kan ändras så att de ska se rätt ut och för att man ska kunna se formelns egenskaper, finns Pencil Behavior. (Detta finns att läsa mer om på deras matnyttiga hemsida)
Med olika inställningar och/kodning kan tillägg, attribut och/eller innehåll av målobjektet ändras baserat på formens inmatnings värden.

Målobjektet kan vara ett SVG-objekt eller ett HTML-objekt i delen <Content> i formen.

Diagram Ritning Support stöds också, vilket hjälper användaren att “rita” t.ex. i diagram för att ytterligare definiera sin personliga utformning. Man kan också koppla olika ihop olika sidor i samma dokument, så att det blir lättare att hitta i ditt projekt.

Det är mycket formler och kodning, så det passar perfekt för de som gillar sådant och vill lägga ner tid på det. Man kan verkligen forma sina stenciler och mallar exakt som man vill, när man använder Pencil project, och som tidigare nämnts, kommer fler uppdateringar och funktioner med tiden.

Man kan använda extern SVG i Pencil project. Vid vissa tillfällen kanske man vill använda en stencil som är baserat på en redan befintlig SVG-vektorbild. Eftersom det interna formatet i grunden för Pencil Shapes också är SVG, blir det naturligt och enkelt för att importera en SVG-bild till en stencil.

Principen att göra detta är att använda sig av sin SVG-editor för att hämta SVG-koden för den bild/stencil du vill importera och placera den SVG XML-koden i stencilen <Content> -taggen.

Andra typer av externa formler man kan använda är t.ex. JavaScript och Inkscape. Valmöjligheterna är oändliga.  Pencil project har definitivt potential att bli större och bäst av allt är att det är kostnadsfritt!