Märkspråket HTML

Märkspråket HTML kan sägas vara webbens mest grundläggande byggsten då det beskriver och definierar innehållet på en webbsida. HTML står för HyperText Markup Language. För att beskriva en webbsidas utseende används oftast programmet CSS, HTML har alltså bara med innehållet att göra. Hypertext är länkar som binder samman webbsidor med varandra och länkar är en grundläggande princip på webben. Ett datorbaserat hypertextsystem utvecklades av Tim Berners-Lee som arbetade på CERN i Schweiz. Mycket tid spenderades på CERN åt att leta efter forskningsrapporter och ett hypertextsystem skulle göra att man hittade allt med några klick. Systemet utvecklades och fick namnet World Wide Web.

Hur HTML används

HTML används för innehåll in en webbläsare. Innehållet kan vara text, bilder eller annat. HTML har speciella element som kan vara exempelvis <head>, <body>, <img> och <header>. Dessa kallas för taggar. Taggar i HTML är inte skifteskänsliga, vilket betyder att det inte spelar roll om man använder stora eller små bokstäver. <head> kan alltså skrivas som <HEad> om man ni vill det, resultatet blir detsamma. Med HTML anger man hur ett dokument är uppbyggt med rubriker, styckesindelning och så vidare. Med HTML kan man även infoga bilder, vilket är vad <img> betyder. HTML tillåter även att man infogar information som exempelvis datorprogram som java och javascript och instruktioner för hur sidan ska visas med hjälp av CSS.

HTML-element

Ett element är det som jag visade ovan, exempelvis <head>. I princip alla HTML-element består av en starttagg och en sluttagg. Mellan dessa taggar så kan olika innehåll finnas. Hur olika typer av HTML-element kan se ut och vad de gör kommer jag visa nu. Varje textutseende och layout har sin egen tagg. Koden för exempelvis fet stil är <b>Allt som jag skriver efter denna tagg kommer alltså vara i fet stil. När jag vill att det ska vara slut på fet stil så skriver jag sluttaggen<b>. Texten är nu normal igen. På detta sätt fungerar i princip alla olika HTML-element och taggar. Det enda man behöver veta är vilken tagg som betyder vad. Hur gör jag om jag vill skapa en hyperlänk på webbsidan? Jo, taggen för det är <a. Efter denna tagg skriver man in href=’’http://www.hurmanskriverhtml.se/” och sedan avslutar man med <a>. <ahref=’’http://www.hurmanskriverhtml.se/”<a> kommer alltså att skapa hyperlänken till webbsidan som heter www.hurmanskriverhtml.se. Som jag nämnde så kan man koppla olika program till HTML. <div> och <span> är två vanliga element för att koppla programmet CSS till dokumentet. På detta sätt fungerar det med alla HTML-element, egentligen är det inte så krångligt men visst kan det ta tid, speciellt om man är ny på det. Vill du dock kunna skapa din egen hemsida är det viktigt att lära sig om HTML och de olika elementen. Men vi lever i en tid av information och är det något du vill ha hjälp med så finns garanterat svar på internet. Där finns till exempel listor över alla taggar och element och vad de innebär. Det finns också detaljerade guider för dig om du vill skapa dig en egen hemsida. Lycka till!

HTML-element