Källkod och dess innebörd

Om man inte varit inne på ämnet källkod förut så är det en total djungel i början. Det är en annan värld, en teknisk värld som inte är alldeles lätt att förstå. Det finns trots allt en anledning till varför det finns hela program och kurser för att lära sig koda, det är svårt att lära sig helt själv och det kan vara komplicerat om man ska göra det professionellt.

Vad är egentligen källkod?

Jo, en källkod är instruktioner, data och kommentarer som är i form av ett programspråk. Programspråk är i sig ett helt eget kapitel och det finns många olika programspråk. Kort kan man säga att programspråket är det en människa, en programmerare, använder sig av för att skapa datorprogram. Med källkoden kan en programmerare skriva, rätta och ändra i ett datorprogram. Datorprogrammen kommer i alla möjliga former och kan exempelvis vara drivrutiner. Den enda anledningen till att källkod skrivs i ett programspråk är egentligen för att en människa ska kunna begripa vad det innebär. Men för att begripa det så behöver man förkunskaper. En programmerare kan lägga till kommentarer i en källkod som är till för andra programmerare som senare ska ändra eller utöka källkodningen.

Att tänka på när det kommer till källkod på hemsidor

Om man själv skapar, eller har, en hemsida så kan det vara bra att känna till ett par saker. Google är en mycket stor faktor idag på internet och är den absolut vanligaste sökmotorn. Alla sökmotorer, och då även Google, premierar kvalitet på webben vilket innebär att det är smart att ha en sökmotorvänlig källkod på sin hemsida. Detta spelar stor roll för exempelvis företag som vill synas. En sökmotorvänlig källkod är felfri och den validerar enligt webstandard, som för övrigt heter W3C. På internet finns det speciella hemsidor där man enkelt kan kontrollera om ens egen hemsida validerar enligt W3C. En källkod behöver också vara snabbladdad. För att få sin källkod att bli snabbare kan man göra på ett par olika sätt. Har man JavaScript och/eller Stylesheets så bör man samla dessa i separata filer. JavaScript samlas i .JS-filer och Stylesheets samlas i .CSS-filer. Detta snabbar upp källkoden och sedan Google införde site performance som en rankingfaktor så har det blivit allt viktigare att källkoden är just snabbladdad. Skulle man uppleva att ens kod fortfarande är för långsam efter att man organiserat JavaScript och Stylesheets så kan man även komprimera källkod med olika metoder. Är du intresserad av att göra just detta så rekommenderar jag metoden som heter GZIP. En källkod kan förbättras ytterligare av att göra justeringar i källkoden som gör att vissa platser i en källkod blir bärare av relevant information. Detta höjer användarvänligheten på hemsidan och kan även göra att man dyker upp på en sökmotor när en person söker efter ett visst nyckelord. För den som inte byggt sin hemsida själv så låter allt detta såklart som bara massa tomma ord, om man inte har kunskaperna. Har man inte det så finns det som tur är mycket hjälp där ute att få. Man kan även gå online-kurser i grundläggande programmeringen om man vill lära sig mer själv.

Att tänka på när det kommer till källkod på hemsidor